Hindi pala maayos ka-transaction itong si sir.
Nagkaayos na kami ng usapan kagabi, tapos ngayon iba na naman demands nya.
Maraming salamat na lang po.