nagbebenta ka pa e pang drugs mo lang. huag bibili sa adik na ito.