Visit the Forums
Register Now!

User Login


Forum Topic

Clash Royale TPC [Basic Tips Guide Help Combo Clan] Illegal Gold/Gems Hack not Allowed

  • Ouch!

    Nerfed mga cards ko, Zap, E-Barbs, Archer, Ice Golem. Balik sa cycle deck..
  • may legendary cards ako pero yung mga galing sa 500 gems na offer. kapag nakaipon ng gem, binibili ko kapag may offer.

    what i mean is hindi pa ako sinuswerte na galing sa mga chest.
  • Dukot lang dukot kuya hihihi





    <click here for link>