Sulit GOMO na back up. Nawala sumpa ng gl0be. [email protected] talaga mabilis sa area ko dahil ang gl0be mabagal pero sa GOMO nagbago ang lahat.
-- edited by cutejayr on Oct 21 2020, 04:02 PM