Hi Guys meron na ba ditong me background sa Hadoop? Ok po ba to shift from ETL to Hadoop. Ito na daw ang next big thing eh