may sea of clouds na ulit sa sierra, at madami na din ako nakasabay kanina.