@jpadsantiago1704

Yep ok lang po gumamit ng extension cable kung hindi talaga abot ng default wire.