*** The TPC Android application IS NOT OFFICIAL. Use it at your own risk! ***
Using the app GIVES THE DEVELOPER ACCESS TO YOUR LOGIN DETAILS.

Forum Topic

*Samahan ng mga wala o nawalan ng love life o single uli (no textspeak)

  • morning mama cutie!!!
  • Morning papa tech!!!!
  • bigyan mo na pag-ibig barrzz!


    kanina yung oto ko n lang ang nagmamahal nga sa akin eh. walanya mo naman eh nabagsakan ng malaking kahoy sa lobby ng company namin sa lakas ng ulan. wasak yung windshield. parang nawasak din yung puso ko eh..

    sana bayaran.. lecheng abala